På kanten af enighed

Vi er et ægtepar, henholdsvis sociolog (AbdelKarim) og sprogpsykolog (Hamida), der brænder for at komme i dybden med de komplekse udfordringer som det moderne (familie)liv byder på. Det gør vi gennem podcast, foredrag og workshops - for mere info se: abdelkarimhamidatalks.com. Podcasten kan høres på de gængse platforme: Apple, Google m.fl.

I afsnit #32 tager vi et lille afbræk fra parforholdsserien '359° Ægteskab' og retter blikket mod brugen af sociale medier.
 
Vi har fornøjelsen at have Zainab Nasrati som gæst i dette afsnit. Zainab er forkvinde for bogforlaget 'Ordskælv' og ivrig fortaler for fremmelse af samtalekultur og brugen af sin stemme i litterær eller anden kunstnerisk sammenhæng.
 
Vores samtale finder sted midt i Ramadan måneden, som er en tid der er særligt kendetegnet ved fordybelse, afholdenhed og fællesskab. Værdier der måske står i kontrast til den flygtige og nogle gange overfladiske verden der kendetegner de sociale medier. Vi taler bl.a. om forvrængede skønhedsidealer, selviscenesættelse, George Floyd, Netflix's 'The Social Dilemma'.
 
Vi fortæller om vores oplevelser og brug af SoMe og så giver vi nogle bud på rammer for hvordan vi kan finde en god balance i brugen og undgå at SoMe overskygger vores virkelige liv.

Fortrolighed, sårbarhed, nydelse og en følelse af dyb forbundethed er noget af det der kendetegner intimiteten i et parforhold. 
I flere episoder har vi talt om hvad der former vores evne til at danne relationer og udvikle os som individer. 
I episode #31 går vi i kødet på limen i parforholdet. 
Hvad nærer parforholdet og hvad ødelægger det?
Hvorfor kan det være så svært at holde liv i intimiteten i parforholdet?
Vi giver vores bud på hvordan vi kan navigere i dette følsomme domæne.

For nogen er spiritualitet og selvudvikling uforenelige mens for andre er 
de to uløseligt forbundet. 
 
I afsnit #30 drøfter vi hvordan forholdet mellem religiøs selvudvikling hænger sammen med det mere videnskabeligt orienterede selvudviklingsparadigme. 
 
Vi kommer ind på det arabiske begreb 'Ihsan' (groft oversat: at gøre sit bedste eller forskønnelse; forklares yderligere i afsnittet) som indgangsvinkel til at diskutere forholdet mellem sekulær videnskab overfor religiøse principper om selvudvikling. 
For nogen er spiritualitet og selvudvikling uforenelige mens for andre er 
de to uløseligt forbundet. 
 
I afsnit #30 drøfter vi hvordan forholdet mellem religiøs selvudvikling hænger sammen med det mere videnskabeligt orienterede selvudviklingsparadigme. 
 
Vi kommer ind på det arabiske begreb 'Ihsan' (groft oversat: at gøre sit bedste eller forskønnelse; forklares yderligere i afsnittet) som indgangsvinkel til at diskutere forholdet mellem sekulær videnskab overfor religiøse principper om selvudvikling. 

Afsnit #29 er del 6 i serien ’359°ægteskab’. Forudsætningen for at lykkes i dit ægteskab er hviler på din villighed til at arbejde med dig selv, din karakter, din personlighed og generelle dannelse. 

Vi taler i dagens afsnit om hvordan et så individuelt projekt som selvudvikling hænger sammen med parforholdet.

Hvad der ligger i begrebet selvudvikling, hvordan det hænger sammen med parforholdet og hvorfor det er vigtigt?

Hvad har filmene Titanic, Avatar og sangen Despacito at gøre med ægteskab? Og hvordan påvirker populærkultur – dvs. film, serier, musik og litteratur det moderne parforhold? I afsnit #28 forsøger vi at takle disse spørgsmål.

Vi er alle forbrugere af moderne kulturprodukter, i den ene eller anden form. Film, serier, musik, radio/podcast, litteratur er mere tilgængeligt end det nogensinde har været før. I dette afsnit forsøger vi at forstå hvordan den måde vi forbruger populærkultur (film, musik osv.) hænger sammen med den måde vi forstår kærlighed og parforhold.

Og ja, vi kommer helt konkret ind på Titanic, Avatar og Avengers, hvis du troede det bare var click-bait 😊

I årtier har næsten halvdelen af alle ægtepar gået hvert til sit. Nye begreber er blevet en del af hverdagssproget: Bonusbørn, papforældre, eneforældre, sammenbragte familier osv.  Den traditionelle familie med afsæt i et velfungerende parforhold er under stærkt pres og individer i alle led betaler prisen.

 

Afsnit #27 handler om hvordan værdier og praksis i vores samfund påvirker hvordan vores parforhold klarer sig. Ikke overraskende har synet på ægteskab ændret sig i takt med den øgede individualisme og større personlige frihed. Vi kommer ind på hvordan lidenskab, venskab/intimitet og forpligtelse alle er dele i et velfungerende parforhold. Vi diskuterer især hvordan forpligtelsen i parforholdet er noget der har ændret karakter i vores moderne samfund.

At vi alle sammen besidder en indre verden, som vi kalder sindet, er der ingen der betvivler. Den indre verden består blandt andet af vores følelser, behov, intentioner, forestillinger, drømme, ambitioner og forventninger.

Mentalisering handler om hvordan vi forholder os til den indre verden, vores egen og andres, på en måde der er åben, nysgerrig og kontinuerlig. Du kan forestille dig hvorfor dette er særligt vigtigt i et ægteskab, hvor man deler så meget af sit liv sammen. 

Mentalisering er derfor omdrejningspunktet for afsnit #26, hvor vi fortsætter serien  ’359°ægteskab’, om ægteskabets mange facetter. Vi taler om hvordan de bedste rammer for en god evne til at mentalisere er dybt afhængig af en tryg tilknytning til vores forældre. En evne vi tager videre med os, når vi selv danner familie.

Denne evne er nemlig bestemmende hvor gode vi er til at danne stærke bånd til vores elskede på. Men også at forstå og håndtere stærke følelser og reaktioner, hos os selv og andre.

Sidste episode af podcasten markerede starten på en ny serie, ’359°ægteskab’, om ægteskabets mange facetter. I afsnit #25 - 'Barndoms-reden' - tager vi fat på det første domæne i ægteskabslivet, vores fortid og dens rolle i vores parforhold. Vi taler om hvordan vores måde at være i relation på og vores forventninger til ægteskabet er uløseligt forbundet med det barndomsmiljø vi er vokset op i. Vi ser på hvad tilknytningsteorien kan lære os om de processer der er med til at forme vores voksenliv, særligt når det kommer til parforholdet. Vi gennemgår de fire tilknytningsmønstre som forskningen peger på og bliver klogere på vores egne fleksible eller hæmmende adfærdsmønstre og overlevelsesstrategier, når vi møder udfordringer eller bliver usikre i kærligheden.

I afsnit #24 slår vi hul på en ny serie, '359° ægteskab', hvor vi gerne vil gå i dybden med emnet ægteskab, over en række afsnit. Vi præsenterer de 5 domæner af parforholdet som vi gerne vil beskæftige os med i de kommende afsnit. Det første domæne dækker over ens personlige baggrund, opvækst, familie og anden påvirkning, som har formet hvordan man ser på og udlever et parforhold. Domæne nr. 2 er; den personlige udvikling eller rejse, vi hver især er på, også når vi er i et parforhold. Her er fokus på selverkendelse, værdier, grænser og ansvarlighed. Domæne nr. 3 er; intimitet i forholdet, her fokus ikke primært på seksualitet, men især på nysgerrighed overfor hinanden, ’venskab’ og sårbarhed. Domæne nr. 4 dækker over de praktiske dimensioner af ens parforhold, såsom personlige mål/karriere, børn, økonomi, ansvarsområder osv. Det 5. domæne er fokuseret på idealer/ideologi om parforhold og kønsroller. Her fokuserer vi maskulinitet og femininitet, på enshed og forskel mellem kønnene, samt hvilken rolle samfundet og religion spiller i parforholdet.

Older Episodes »

Podbean App

Play this podcast on Podbean App